ss-logo

Miljö

Vi arbetar utifrån ett miljöledningssystem och kvalitetsledningssytem och vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt OHSAS 18001:2015.

Vår miljöpolicy och vårt miljöarbete grundar sig på att vi som företag ska ta vårt ansvar, och arbeta aktivt med att bidra till en hållbar utveckling. Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga i sitt val av städleverantör och att ni väljer ett miljövänligt alternativ med hög kvalitet.

Rent konkret innebär detta att:

  • Vi använder enbart miljövänliga rengöringsmedel och arbetsmetoder.
  • Våra medarbetare är utbildade och medvetna om vikten av miljötänkandet i det dagliga arbetet.
  • Våra medarbetare utnyttjar våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.
  • Vi följer alla gällande miljölagstiftningar.

Arbetsmiljö.

Vi vill att alla våra kunder ska vara nöjda med oss och att våra medarbetare ska trivas och må bra. Därför arbetar vi utifrån följande arbetsmiljöpolicy:

Arbetet skall vara utvecklande för alla våra medarbetare.
Vår arbetsmiljö ska vara säker och med en jämställd miljö.
Våra medarbetare ska följa våra arbetsmiljöregler.
Vi ska kontinuerligt förbättra arbetsmiljön på bästa möjliga sätt.